Diplom i ledelse
Hold

Ledelse og bæredygtighed - DJOEF - E22

Diplom i ledelse styrker dig på det personlige lederskab og på organisatoriske områder som strategi og strukturledelse.

Du lærer at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i din organisation eller virksomhed. Du kan styrke dig bredt inden for tværgående emner som coaching og projektledelse, eller du kan fokusere på områder som skoler eller velfærdsteknologi.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor. 

Holdinformation

Startdato: 03/11/2022
Slutdato:
01/12/2022
Optagelsesfrist:
03/11/2022
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Undervisningstidspunkt:
09:00-16:00
Antal lektioner:
3
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Isa Keller-Andreasen
Kontaktinformation: DTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)
21561044
iske@dtu.dk
Undervisningen foregår: Ingeniørforeningens Mødecenter
Kalvebod Brygge 31
1780 København V
Pris:
10 200.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

5 ECTS-point

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at lede og udvikle sin ledelsesopgave ud fra en overordnet bæredygtighedsforståelse samt anvende og formidle denne i organisationen.

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende:

• Har viden om og forståelse af teorier, begreber og modeller om bæredygtighed ud fra et organisatorisk, ledelsesmæssigt og samfundsmæssigt perspektiv.
• Kan reflektere over teorier, begreber og modeller om bæredygtighed set i forhold til egen ledelsesmæssig praksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende:

• Kan identificere og anvende teorier og metoder om bæredygtighed med henblik på analyse og vurdering af egen organisations specifikke kapacitet og udviklingsbehov.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

• Identificere egne og organisatoriske behov for kompetenceudvikling i forhold til bæredygtig udvikling og forankring i ledelse og organisation.
• Varetage ledelse, baseret på bæredygtighed, i egen organisatorisk praksis.

Uddannelsessteder