Diplom i ledelse
Hold

Organisation, udvikling og samskabelse

Diplom i ledelse styrker dig på det personlige lederskab og på organisatoriske områder som strategi og strukturledelse.

Du lærer at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i din organisation eller virksomhed. Du kan styrke dig bredt inden for tværgående emner som coaching og projektledelse, eller du kan fokusere på områder som skoler eller velfærdsteknologi.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor. 

Holdinformation

Startdato: 04/03/2021
Slutdato:
06/05/2021
Optagelsesfrist:
04/03/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Undervisningstidspunkt:
09:00-16:00
Antal lektioner:
14
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Isa Keller-Andreasen
Kontaktinformation: DTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)
21561044
iske@dtu.dk
Undervisningen foregår: Hotel Scandic i Sydhavnen
Sydhavns Plads 15
2450 København SV
Pris:
19 800.00
Tilmeldingsblanket:
Ingen tilmeldingsblanket

Beskrivelse

Overordnede kursusmål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at kunne arbejde reflekteret med samspillet mellem ledelse, organisering, styring og strategier med henblik på realisering af organisationens mål.

Læringsmål
En studerende, der fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil kunne:

Forstå og have viden om teorier om organisationen, ledelse, kultur og processer i forhold til organisationen og dens omverden.
Forstå og have viden om teorier om strategi og styring af organisationens udvikling samt metoder til proces- og opgaveledelse
Forstå og have viden om teorier om økonomi- og ressourcestyring
Identificere, analysere og vurdere sammenhænge mellem organisationsstruktur, - kultur, - processer, strategier og ressourcemæssigt grundlag – og på denne baggrund kunne begrunde, og udvælge relevante løsningsmodeller i forhold til organisering, set i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer og handlemuligheder
Identificere, analysere og vurdere organisatoriske og ledelsesmæssige behov og udviklingsmuligheder på baggrund af relevante data.
Vurdere rammevilkår for eget ledelsesrum og identificere muligheder for styringsmæssige og strategiske tiltag samt kunne formidle disse til medarbejdere og andre relevante interessenter i og omkring organisationen
Indgå i organisationens styringsmæssige og strategiske processer, vurdere udviklingstiltag og oversætte sådanne til den konkrete kontekst, så der etableres mening og legitimitet i samskabelse med organisationens interessenter
Udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag inden for eget ledelsesmæssige handlerum og iværksætte implementering og forankring heraf
Perspektivere og håndtere problemstillinger, iværksætte handle- og udviklingsplaner og lede organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring

Kursusindhold
Kursusindholdet kan variere afhængig af udbudsformen. Kontakt den kursusansvarlige for yderligere information.

Litteraturhenvisninger
https:/​/​www.polyteknisk.dk/​home/​akademi/​cv

Uddannelsessteder