Diplom i ledelse
Hold

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - DTU - F23

Diplom i ledelse styrker dig på det personlige lederskab og på organisatoriske områder som strategi og strukturledelse.

Du lærer at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i din organisation eller virksomhed. Du kan styrke dig bredt inden for tværgående emner som coaching og projektledelse, eller du kan fokusere på områder som skoler eller velfærdsteknologi.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor. 

Holdinformation

Startdato: 31/01/2023
Slutdato:
18/04/2023
Optagelsesfrist:
14/02/2023
Afholdelsesform:
Aftenundervisning
Undervisningstidspunkt:
17:00 - 20:30
Antal lektioner:
14
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Isa Keller-Andreasen
Kontaktinformation: DTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)
21561044
iske@dtu.dk
Undervisningen foregår: DTU Engineering Technology
Lautrupvang 15
2750 Ballerup
Pris:
15 000.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

Formål:
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til organisationens opgaver og behov.

Mål for læringsudbytte:

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende:

• Har viden om og forståelse af samfundsmæssige og organisationsspecifikke rammevilkår og ressourcer med betydning for de professionelle relationer i og uden for organisationen.
• Har viden om og forståelse af teorier om magt, motivation, læring og dynamik på gruppe- og individniveau og kan reflektere over anvendt praksis
• Har viden om og forståelse af teorier om og metoder til professionelle samtaler, personale- og kompetenceudvikling og kan reflektere over anvendt praksis.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende:

• Kan identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og relationer med medarbejdere og andre aktører i og uden for organisationen.
• Kan strukturere og udvikle professionelle relationer og samarbejde i egen organisation ved anvendelse af teknologier, metoder og data.
• Kan anvende ledelsesinformation og metoder til at understøtte medarbejdernes læring og kompetenceudvikling, både individuelt og i fællesskaber.

Kompetencer
Det er målet, at den studerende kan:

• Etablere, udvikle og lede relationer, der understøtter samarbejde, arbejdsmiljø, kvalitet og resultater i forhold til løsning af organisationens opgaver og behov.
• Lede lærings- og udviklingsforløb med henblik på realisering af den ønskede effekt for faglighed og opgaveløsning i organisationen.

Uddannelsessteder