Diplom i ledelse
Hold

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - F23 - hold 14

Diplom i ledelse styrker dig på det personlige lederskab og på organisatoriske områder som strategi og strukturledelse.

Du lærer at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i din organisation eller virksomhed. Du kan styrke dig bredt inden for tværgående emner som coaching, teamledelse og projektledelse, eller du kan dygtiggøre dig inden for skoleledelse.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor.

Holdinformation

Startdato: 23/02/2023
Slutdato:
01/06/2023
Optagelsesfrist:
06/02/2023
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Undervisningstidspunkt:
09:00-16:00
Antal lektioner:
6
Hjemmeside:
Kontaktperson:
Isa Keller-Andreasen
Kontaktinformation: DTU Ballerup Campus (DTU Ballerup)
21561044
iske@dtu.dk
Undervisningen foregår: Ledernes Kompetencecenter
Prags Boulevard 45
2300 København S
Pris:
17 300.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Beskrivelse

Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
Få indsigt i læring på flere niveauer og få færdigheder til bedre at kunne fremme kompetenceudvikling og opgaveløsning i virksomheden.

Du bliver rustet til både at lede den enkelte medarbejder og grupper, og til at udøve lederskab i andre samarbejdsflader. Du vil få særlig indsigt i ledelse af faglig udvikling, så du effektivt kan understøtte kompetenceudvikling i et strategisk perspektiv.

Undervejs vil du få indblik i temaerne:

Ledelse og motivation af medarbejdere
Læring og motivation i praksis
Ledelse af medarbejdere i grupper
Ledelse og arbejdsmiljø
Magt og lederskab
Læring og identitet
Ledelse af organisatorisk læring
Dialog som omdrejningspunkt for ledelse
Strategisk kompetenceudvikling

Udbytte for dig:
Du får færdigheder til at indgå i professionelle, reflekterende samtaler med medarbejdere
Du får værktøjer til at afdække og igangsætte læringsprocesser og kompetenceudvikling hos dine medarbejdere
Du får metoder til at motivere dine medarbejdere
Du får forståelse for den professionelle relation mellem leder og medarbejder, samt de samfundsmæssige og organisatoriske muligheder og begrænsninger for dit ledelsesrum

Din virksomhed får:
En leder der kan håndtere komplekse udfordringer og forandringer
En leder med handlekraft og respekt den enkelte, for organisationen og for den faglige udvikling
En leder med kompetencer til at skabe faglig udvikling og værdi for organisationen
En leder med professionelle coaching- og samtalekompetencer

Modulet er på 10 ECTS-point.

Eksamen den 27. juni - 28. juni 2023

Uddannelsessteder