Innovation i undervisning, PD
Hold

Udvikl. af undervisning af særligt dygtige elever

Uddannelsen giver dig kompetencer til at igangsætte didaktisk innovation i din undervisning. Du udbygger dine didaktiske færdigheder, fx inden for dansk, matematik eller naturfag.

Men du får også på tværs af fag redskaber til at analysere og kvalificere undervisningen i skolen. Du kan fx beskæftige dig med klasseledelse og dynamik i klassefællesskaber. Eller du kan lære at bruge data i din undervisningspraksis som afsæt for vurdering og feedback.

Uddannelsen henvender sig især til læreruddannede.

Holdinformation

Startdato: 18/09/2019
Slutdato:
30/01/2020
Optagelsesfrist:
15/05/2019
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Pia Borum
Kontaktinformation: Københavns Professionshøjskole - Videreuddannelse (KP_Videreudd)
4189 7156
Undervisningen foregår: Københavns Professionshøjskole - Videreuddannelse
Science, Akademigrunden 18
4180 Sorø
Pris:
14 500.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Kursusbeskrivelse

Beskrivelse

PD Didaktisk udvikl i skolen (tidl PD Innovation i uv)

Uddannelsessteder