Innovation i undervisning, PD
Hold

Eksperimenterende didaktik og designtænkning

Uddannelsen giver dig kompetencer til at igangsætte didaktisk innovation i din undervisning. Du udbygger dine didaktiske færdigheder, fx inden for dansk, matematik eller naturfag.

Men du får også på tværs af fag redskaber til at analysere og kvalificere undervisningen i skolen. Du kan fx beskæftige dig med klasseledelse og dynamik i klassefællesskaber. Eller du kan lære at bruge data i din undervisningspraksis som afsæt for vurdering og feedback.

Uddannelsen henvender sig især til læreruddannede.

Holdinformation

Startdato: 04/09/2019
Slutdato:
31/01/2020
Optagelsesfrist:
15/05/2019
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Pia Borum
Kontaktinformation: Københavns Professionshøjskole, Efter- og videreuddannelse (KP_EVU)
4189 7156
Undervisningen foregår: Københavns Professionshøjskole, Efter- og videreu.
Campus Carlsberg, Humletorvet 3
1799 København V
Pris:
9 975.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding

Beskrivelse

PD Didaktisk udvikling i skolen (tidl. Innovation i uv)

Uddannelsessteder