Akademiuddannelsen i skatter og afgifter
Hold

Inddrivelsesret

Modulet introducerer dig til fogedordningen i Danmark, så du bl.a. forstår forskellen mellem pantefogeden og den judicielle foged ved domstolene.

Du får viden om retskilder og metoder, der er relevante i forbindelse med tvangsinddrivelse af gæld.

Holdinformation

Startdato: 04/10/2021
Slutdato:
01/12/2021
Optagelsesfrist:
03/10/2021
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Lene Albæk Jensen
Kontaktinformation: IBA Erhvervsakademi Kolding (EA Kolding IBA)
+4572118289
Undervisningen foregår: IBA Erhvervsakademi Kolding
IBA Erhvervsakademi Kolding
6000 Kolding
Pris:
9 300.00
Tilmeldingsblanket:
Tilmelding
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder