Danskvejleder, PD
Hold

Dansk sprog og literacydidaktik

Uddannelsen giver viden om dansk som et sprogligt, litterært og kulturanalytisk fag. Du beskæftiger dig især med fagets didaktik, og du bliver klædt på til at vejlede om danskfaglige læreprocesser.

I undervisningen udvikler du bl.a. din viden om sproget og litteraturen som bærer og kilde til personlig og fælles identitet, og du får kompetencer til at deltage i faglig udvikling og formidling i skolen.

Uddannelsen henvender sig fx til skolelærere og pædagoger.

Holdinformation

Startdato: 02/02/2021
Slutdato:
30/06/2021
Optagelsesfrist:
15/11/2020
Afholdelsesform:
Dagundervisning
Kontaktperson:
Pia Borum
Kontaktinformation: Københavns Professionshøjskole - Videreuddannelse (KP_Videreudd)
4189 7156
Undervisningen foregår: Københavns Professionshøjskole - Videreuddannelse
København
1799 København V
Pris:
0.00
Tilmeldingsblanket:
Skolens tilmeldingsblanket
Skolens tilmeldingsside:

Uddannelsessteder