Foto af dreng der læser
Artikel

Specifikke adgangskrav til de videregående uddannelser

Såvel de generelle adgangskrav som de specifikke adgangskrav skal som hovedregel være opfyldt, før du kan søge optagelse på en videregående uddannelse.

I denne oversigt kan du finde alle de uddannelser, der har specifikke adgangskrav. Uddannelsestitlerne er samtidig link til de pågældende uddannelsesartikler, hvor du kan læse mere uddybende om optagelse og adgang.

Fold alle afsnit ud

Hvad er specifikke adgangskrav?

Specifikke adgangskrav kan være følgende:

  • Fag bestået på et vist niveau (A, B eller C)
  • Fag bestået med en vis minimumskarakter
  • En samlet adgangsgivende eksamen bestået med et mindstegennemsnit

Er du i tvivl, om det er den rigtige uddannelse, du har fundet i oversigten, kan du sikre dig ved at klikke dig videre til uddannelsesartiklen her på UddannelsesGuiden.

Bemærk: Tjek altid adgangskravene på institutionernes egne hjemmesider på de uddannelser, du er interesseret i.

Specifikke adgangskrav for erhvervsakademiuddannelser

For at blive optaget på en af de korte videregående uddannelser skal du som hovedregel have enten en gymnasial eksamen (hf, hhx, htx eller stx), en studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (eux) eller en relevant erhvervsuddannelse mv. (se 3. kolonne i skemaet nedenfor).

Derudover kan der være specifikke adgangskrav i form af særlige fag på et givent niveau til uddannelsen.

Husk at specifikke adgangskrav altid som minimum skal være bestået, samt at du skal opfylde de krav, der gælder for det år, du søger.

 
UddannelseSpecifikke adgangskrav 2016 ved gymnasial eksamenAndet adgangsgrundlag 2016
AdministrationsøkonomEngelsk C samt enten mat. C, erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B1. Kontoruddannelse generel eller med specialer.
2. Anden relevant erhvervsudd. med engelsk C samt erhvervsøkonomi C eller mat. C.
AutomationsteknologMat. C og fysik C1. En af 7 erhvervsudd., se artikel.
2. Anden relevant erhvervsudd. samt mat. C og fysik C.
3. Adgangseksamen til ingeniørudd.
AutoteknologIngen specifikke adgangskrav1. Kontorudd. med specialer samt engelsk C og mat. B.
2. Anden relevant erhvervsudd. samt mat. C.
3. Adgangseksamen til ingeniørudd. med mat. C.
ByggekoordinatorIngen specifikke adgangskravIndividuel EUD, bygge og anlæg
DatamatikerMat. B1. Data- og kommunikationsudd. med mat. B.
2. Anden relevant erhvervsudd. med mat. B.
2. Adgangseksamen til ingeniørudd. med mat. B.
DesignteknologMat. C og engelsk C samt bestået optagelsesprøve1. En af 12 erhvervsudd. med engelsk C og bestået optagelsesprøve, se artikel.
2. Anden relevant erhvervsudd. med mat. C og engelsk C og bestået optagelsesprøve.
3. Adgangseksamen til ingeniørudd. med engelsk C og bestået optagelsesprøve.
Driftsteknolog - offshoreMat. C1. En ud af 19 erhvervsudd., se artikel.
2. Anden relevant erhvervsudd. samt engelsk C og mat. C.
3. Adgangseksamen til ingeniørudd.
e-designerMat. C og engelsk C samt bestået optagelsesprøve1. En ud af 4 erhvervsudd. + bestået optagelsesprøve, se artikel.
2. Anden relevant erhvervsudd. samt mat. C og engelsk C + bestået optagelsesprøve.
EnergiteknologFysik C og mat. C1. En af 12 erhvervsudd., se artikel.
2. Anden relevant erhvervsudd. samt mat. C.
Financial Controller (tidligere: Business Controller)Engelsk C samt mat. B eller virksomhedsøkonomi B1. Kontorudd. med specialer eller finansudd. (trin 2) samt engelsk C og enten mat. B eller virksomhedsøkonomi B.
2. Anden relevant erhvervsudd. samt engelsk C og enten mat. B eller virksomhedsøkonomi B.
FinansøkonomEngelsk C samt mat. B eller virksomhedsøkonomi B1. En af 3 erhvervsudd. samt engelsk C og enten mat. B eller virksomhedsøkonomi B, se artikel.
2. Anden relevant erhvervsudd. samt engelsk C og enten mat. B eller virksomhedsøkonomi B.
HandelsøkonomEngelsk C1. En ud af 7 udvalgte erhvervsudd., se artikel.
2. Anden relevant erhvervsudd. samt engelsk C og enten erhvervsøkonomi D eller mat. D.
Installatør (stærkstrøm)Ingen adgang via gymnasial udd.1. En ud af 6 erhvervsudd., se artikel.
2. Anden relevant erhvervsudd. med mat. C.
Installatør (VVS)Ingen adgang via gymnasial udd.1. En ud af 2 erhvervsudd., se artikel.
2. Anden relevant erhvervsudd. med mat. C.
It-teknologMatematik C1. En ud af 7 erhvervsudd., se artikel.
2. Anden relevant erhvervsudd. med mat. C og engelsk C
3. Adgangseksamen til ingeniørudd.
JordbrugsteknologMat. C samt kemi C eller bioteknologi A1. En ud af 6 erhvervsudd., se artikel.
2. Anden relevant erhvervsudd. med mat. C og enten bioteknologi A, naturfag C, kemi C eller fysik C.
3. Adgangseksamen til ingeniørudd.
Klinisk tandteknikerIngen adgang via gymnasial udd.1. Laboratorietandtekniker (trin 2) plus adgangsgivende samtale.
2. Anden relevant erhvervsudd. plus adgangsgivende samtale.
LaborantMat. C samt enten kemi C eller bioteknologi A1. Mejerist (trin 2) eller procesoperatør (trin 2) samt mat. C og enten naturfag C eller kemi C.
2. Adgangseksamen til ingeniørudd. samt mat. C og enten kemi C eller bioteknologi A.
LogistikøkonomEngelsk B og mat. C1. En ud af 6 erhvervsudd., se artikel.
2. Anden relevant erhvervsudd. samt engelsk B og mat. C.
MarkedsføringsøkonomEngelsk C samt mat. B eller virksomhedsøkonomi B1. En ud af 6 erhvervsudd. samt engelsk C og enten virksomhedsøkonomi B eller mat. B, se artikel.
2. Anden relevant erhvervsudd. samt engelsk C og enten virksomhedsøkonomi B eller mat. B.
MiljøteknologBiologi C, kemi C og matematik CEn erhvervsudd. til elektriker (se udd.artikel), procesoperatør, smed med specialer eller vvs-uddannelsen samt biologi C, kemi C og matematik C.
MultimediedesignerEngelsk C samt mat. C eller erhvervsøkonomi C1. En ud af 7 erhvervsudd., se artikel.
2. Anden relevant erhvervsudd.og engelsk C samt enten mat. C eller erhvervsøkonomi C.
3. Adgangseksamen til ingeniørudd. og engelsk C.
ProcesteknologMat. C og enten kemi C eller bioteknologi A1. En ud af 8 erhvervsudd., se artikel.
2. Anden relevant erhvervsudd. samt engelsk C og enten kemi C eller mat. C eller naturfag C.
3. Adgangseksamen til ingeniørudd.
ProduktionsteknologMat. C1. En ud af 24 erhvervsudd., se artikel.
2. Anden relevant erhvervsudd. samt engelsk C og mat. C.
3. Adgangseksamen til ingeniørudd.
ServiceøkonomMat. C eller virksomhedsøkonomi CEn ud af 11 erhvervsudd., se artikel.

Specifikke adgangskrav for professionsbacheloruddannelser

For at blive optaget på en af uddannelserner skal du som hovedregel have en gymnasial eksamen (hf, hhx, htx eller stx), en studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse (eux) - eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen. Flere af uddannelserne har også andet adgangsgrundlag (fx en erhvervsuddannelse), hvilket kan ses i 3. kolonne i skemaet nedenfor.

Derudover kan der være specifikke adgangskrav i form af særlige fag på et givent niveau til uddannelsen.

Husk at specifikke adgangskrav altid som minimum skal være bestået, samt at du skal opfylde de krav, der gælder for det år, du søger.

Enkelte uddannelser har optagelsesprøve eller en adgangsgivende samtale som adgangsgrundlag.

 
UddannelseSpecifikke adgangskrav 2016 ved gymnasial eksamenAndet adgangsgrundlag 2016
Afspændingspædagogik og psykomotorikIngen specifikke adgangskrav men adgangsgivende samtale1. Sosu (trin 2) med dansk C, naturfag C og engelsk C + samtale.
2. Pæd. assistentudd. med dansk C, samfundsfag C og engelsk E samt enten bioteknologi A, biologi C, fysik C, kemi C eller naturfag C + samtale.
3. Anden adgang: 4 gymnasiale enkeltfag + spec. krav og samtale, se artikel.
4. Relevant erhvervsakademiudd. med dansk C, samfundsfag C og engelsk E samt enten bioteknologi A, biologi C, fysik C, kemi C eller naturfag C + samtale.
BandagistMat. A, engelsk C og enten fysik B eller geovidenskab A samt enten kemi C eller bioteknologi A . Se artikel om karakterer 
BioanalytikerMat. C og enten kemi C eller bioteknologi A1. Sosu (trin 2) samt dansk C, naturfag C,
engelsk D, mat. C og kemi C.
2. Anden uddannelse: 5 gymnasiale enkeltfag + spec. krav, se artikel.
Bygningskonstruktør/Byggetekniker/Kort- og landmålingsteknikerMat. C1. En af 10 erhvervsudd., se artikel.
2. Anden relevant erhvervsudd. samt mat. C og engelsk C.
3. Adgangseksamen til ingeniørudd.
Dansk tegnsprog og tolkningIngen specifikke adgangskravIndividuel kompetencevurdering.
Diakoni og socialpædagogikIngen specifikke adgangskravSosu (trin 2) eller pæd. assistent.
Diplomingeniør - arktisk teknologi, Diplomingeniør - bygning, Diplomingeniør - elektroteknnologi, Diplomingeniør - maskinteknik, Diplomingeniør - mekatronik, Diplomingeniør - nanoteknologi, Diplomingeniør - produktion, Diplomingeniør - elektrisk energiteknologiMat. A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten kemi C eller bioteknologi A1. Adgangseksamen til ingeniørudd. samt mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten kemi C eller bioteknologi A.
2. Relevant videregående uddannelse samt mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten kemi C eller bioteknologi A.
Diplomingeniør - bioteknologi, Diplomingeniør - bygningsdesign, Diplomingeniør - bæredygtig energiteknik, Diplomingeniør - elektroteknologi, Diplomingeniør - integreret design, Diplomingeniør - materialeteknologiMat. A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten kemi C eller bioteknologi AAdgangseksamen til ingeniørudd. eller relevant videregående uddannelse samt mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten kemi C eller bioteknologi A.
Diplomingeniør - Business Development EngineerMat. B og fysik B. Desuden enten kemi C eller bioteknologi A1. Adgangseksamen til ingeniørudd. samt mat. B og fysik B. Desuden enten kemi C eller bioteknologi A.
Diplomingeniør - elektronik, Diplomingeniør - itMat. A og enten fysik B eller geovidenskab A1. Adgangseksamen til ingeniørudd. samt mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A.
2. Relevant videregående uddannelse samt mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A.
Diplomingeniør - eksport og teknologiEngelsk A og enten tysk C, fransk C eller spansk CAdgangseksamen til ingeniørudd. samt engelsk A og enten tysk C, fransk C eller spansk C.
Diplomingeniør - eksportteknologiEngelsk B og mat. BAdgangseksamen til ingeniørudd. samt engelsk B og mat. B.
Diplomingeniør - forsyningsteknikEngelsk B, mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A samt enten kemi C eller bioteknologi AAdgangseksamen til ingeniørudd. eller relevant videregående uddannelse samt engelsk B, mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A samt enten kemi C eller bioteknologi A.
Diplomingeniør - fødevareanalyseMat. A og enten bioteknologi A eller kemi B eller biologi B og kemi CAdgangseksamen til ingeniørudd. samt mat. A og enten bioteknologi A eller kemi B eller biologi B og kemi C.
Diplomingeniør - Global ManagementEngelsk B, mat. B og enten fysik B eller geovidenskab AAdgangseksamen til ingeniørudd. eller relevant videregående uddannelse samt
engelsk B, mat. B og enten fysik B eller geovidenskab A.
Diplomingeniør - it og økonomi (teknologi og økonomi)Mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten bioteknologi1. Adgangseksamen til ingeniørudd. samt mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A.
2. Relevant videregående uddannelse samt mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A.
Diplomingeniør - kemi (kemi og bioteknologi)Mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten bioteknologi A eller kemi B1. Adgangseksamen til ingeniørudd. samt mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten bioteknologi A eller kemi B.
2. Relevant videregående uddannelse samt mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten bioteknologi A eller kemi B.
Diplomingeniør - kemi og økonomi (teknologi og økonomi)Mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten bioteknologi A eller kemi B1. Adgangseksamen til ingeniørudd. samt mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten bioteknologi A eller kemi B.
2. Relevant videregående uddannelse samt mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten bioteknologi A eller kemi B.
Diplomingeniør - proces og innovationMat. A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten bioteknologi A eller kemi C1. Adgangseksamen til ingeniørudd. samt mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten bioteknologi A eller kemi C.
2. Relevant videregående uddannelse samt mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten bioteknologi A eller kemi C.
Diplomingeniør - sundhedsteknologiMat. A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten bioteknologi A eller kemi C1. Adgangseksamen til ingeniørudd. samt mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten bioteknologi A eller kemi C.
2. Relevant videregående uddannelse samt mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A. Desuden enten bioteknologi A eller kemi C.
Diplomingeniør - trafik og transportMat. A og enten fysik B eller geovidenskab A eller samfundsfag A1. Adgangseksamen til ingeniørudd. samt mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A.
2. Relevant videregående uddannelse samt mat. A og enten fysik B eller geovidenskab A eller samfundsfag A.
Eksport og teknologiEngelsk B og enten mat. B eller virksomhedsøkonomi B1. En af 34 udvalgte erhvervsudd., se
uddannelsesartikel.
2. Anden relevant erhvervsudd. samt
engelsk B og enten mat. B eller
virksomhedsøkonomi B.
ErgoterapeutIngen specifikke adgangskrav1. Sosu (trin 2) med dansk C, naturfag C og engelsk C.
2. 4 gymnasiale enkeltfag + spec. krav, se artikel.
Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikationEngelsk A eller tysk begyndersprog A eller tysk fortsættersprog B, afhængig af det valgte sprog 
Ernæring og sundhedEngelsk C og kemi C eller bioteknologi A samt enten biologi C eller mat. C eller samfundsfag CEn af 8 erhvervsudd. med engelsk C og kemi C eller bioteknologi A samt enten biologi C, mat. C eller samfundsfag C.
FinansEngelsk C og enten mat. B eller virksomhedsøkonomi B1. Kontoruddannelse med specialer eller finansuddannelsen samt engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.
2. Anden relevant erhvervsudd. samt engelsk C og enten mat. B eller virksomhedsøkonomi C.
FolkeskolelærerEt justeret karaktergennemsnit på mindst 7,0. Se andre krav i artiklen (efter optag også krav til valg af linjefag) 
FotojournalistIngen specifikke adgangskrav - bestået optagelsesprøve 
FysioterapeutIngen specifikke adgangskravSosu (trin 2) med engelsk C og enten naturfag C eller fysik C eller kemi C.
Grafisk fortællingIngen specifikke adgangskrav - bestået adgangsprøveBestået adgangsprøve.
Grafisk kommunikationIngen specifikke adgangskrav - bestået adgangsprøveGrafisk tekniker eller mediegrafiker (trin 2) samt bestået adgangsprøve.
Have- og parkingeniørDansk A, mat. B og engelsk C samt enten bioteknologi A, biologi B eller kemi BEn af 5 erhvervsudd.med dansk A, mat. B og engelsk C samt enten kemi B, bioteknologi A eller biologi B.
JordemoderKemi C eller bioteknologi A1. Erhvervsudd. af mindst 2½ års varighed samt dansk A, engelsk B, kemi C samt enten samfundsfag C eller psykologi C.
2. Sosu (trin 2) med dansk C, kemi C, naturfag C og engelsk D.
JournalistIngen specifikke adgangskrav - bestået optagelsesprøveBestået optagelsesprøve.
KarakteranimatorEngelsk B + bestået optagelsesprøve 
Katastrofe- og risikomanagerFysik C eller kemi C samt samfundsfag C eller historie A1. En af 3 erhvervsudd. og dansk C, engelsk D, matematik C samt enten kemi C eller naturfag C.
2. 4 gymnasiale enkeltfag (se artikel) og dansk A, engelsk B, matematik C samt enten fysik C eller kemi C.
KommunikationSamfundsfag B eller samtidshistorie B og mat. B eller virksomhedsøkonomi B 
Kristendom, kultur og kommunikationIngen specifikke adgangskrav 
Leisure ManagementEngelsk B og mat. B 
MaskinmesterIngen specifikke adgangskrav1. Relevant erhvervsudd. og specifikke krav, se artikel.
2. Adgangseksamen til ingeniørudd. og specifikke krav, se artikel.
Medie- og sonokommunikationIngen specifikke adgangskrav - bestået optagelsesprøve1. Relevant erhvervsudd. og engelsk C samt bestået optagelsesprøve.
2. MGK og engelsk C samt bestået optagelsesprøve.
Medieproduktion og ledelseIngen specifikke adgangskrav - bestået optagelsesprøveGrafisk tekniker eller mediegrafiker (trin 2) samt bestået optagelsesprøve.
Multiplatform storytelling and productionIngen specifikke adgangskrav - bestået adgangsprøveGrafisk tekniker eller mediegrafiker (trin 2) samt bestået adgangsprøve.
Natur- og kulturformidlingIngen specifikke adgangskravAndre kompetencermed en relevant erhvervsudd.
Offentlig administrationEngelsk C samt enten mat. C, erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi B1. Kontoruddannelse med specialer.
2. Relevant erhvervsudd. plus engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller mat. C.
OptometristEngelsk B, matematik C, biologi C samt enten kemi C eller bioteknologi A1. Erhvervsudd. til optometrist.
2. Anden adgang: 6 gymnasiale enkeltfag, se artikel.
Procesøkonomi og værdikædeledelseMat. B og engelsk B 
PædagogIngen specifikke adgangskrav1. Sosu (trin 2) med dansk C, naturfag C og engelsk D.
2. Pæd. assistentudd. med dansk C, samfundsfag C og engelsk E.
3. Anden adgang: 4 gymnasiale enkeltfag + spec. krav, se artikel.
RadiografIngen specifikke adgangskrav1. Sosu (trin 2) med dansk C og engelsk D samt to af fagene mat. B, fysik B, geovidenskab B, kemi B, biologi B eller bioteknologi A.
2. Anden adgang: 4 gymnasiale enkeltfag + spec. krav, se artikel.
SkibsførerIngen specifikke adgangskrav, men uddannelsesaftale1. Relevant erhvervsudd. og specifikke krav, se artikel.
2. Adgangseksamen til ingeniørudd. og 2 års relevant erhvervserfaring.
SkibsofficerIngen specifikke adgangskrav, men uddannelsesaftale1. Relevant erhvervsudd. og specifikke krav, se artikel.
2. Adgangseksamen til ingeniørudd. og 2 års relevant erhvervserfaring.
Skov- og landskabsingeniørDansk A, engelsk C og mat. B samt enten kemi B, biologi B eller bioteknologi A1. En af 4 erhvervsudd.,se artikel.
2. Adgangseksamen til ingeniørudd. Alle med dansk A, engelsk C, mat. B samt enten kemi B, bioteknologi A eller biologi B.
Smykker, teknologi og businessBestået optagelsesprøveBestået optagelsesprøve.
SocialrådgiverIngen specifikke adgangskrav1. Sosu (trin 2) eller pæd. assistent med dansk C, engelsk D samt enten naturfag C eller samfundsfag C.
2. Anden adgang: 4 gymnasiale enkeltfag + spec. krav, se artikel.
SygeplejerskeIngen specifikke adgangskrav1. Sosu (trin 2) med dansk C, naturfag C og engelsk D.
2. Anden adgang: 4 gymnasiale enkeltfag + spec. krav og 9 mdr. erhvervserfaring, se artikel.
TandplejerIngen specifikke adgangskrav1. Sosu (trin 2) med dansk C, naturfag C og engelsk C.
2. Relevant erhvervsudd. med dansk C og engelsk C samt enten kemi C, mat. C eller naturfag C.
Tekstile fag og formidlingIngen specifikke adgangskrav - bestået optagelsesprøve på grundlag af motiveret ansøgning 
Tv- og medietilrettelæggelseEngelsk B - bestået optagelsesprøve1. Film- og tv-produktionsudd. (trin 2) og engelsk B samt bestået optagelsesprøve.
Visuel kommunikationIngen specifikke adgangskrav - bestået optagelsesprøveGrafisk tekniker eller mediegrafiker (trin 2) samt bestået optagelsesprøve.
Økonomi og itMat. B 

Specifikke adgangskrav for universitetsuddannelser

For at blive optaget på en universitetsuddannelse skal du som hovedregel have en gymnasial eksamen (hf, hhx, htx eller stx) eller en tilsvarende udenlandsk eller international eksamen.

Derudover kan der være specifikke adgangskrav til uddannelsen. Se i skemaerne nedenfor under henholdsvis humanistiske, kreative og kunstneriske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og økonomiske, sundhedsvidenskabelige samt tekniske og teknologiske uddannelser.

Husk at specifikke adgangskrav altid som minimum skal være bestået, samt at du skal opfylde de krav, der gælder for det år, du søger.

Humanistiske uddannelser

 
UddannelseSpecifikke adgangskrav 2016Bemærk
Anvendt filosofiDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Amerikanske studierDansk A, engelsk A samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Arabisk- og islamstudierArabisk A*, dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. 
ArkæologiDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
AssyriologiDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
AudiologiDansk A, engelsk B, matematik B og fysik B 
AudiologopædiDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
BalkanstudierDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Bibliotekskundskab og videnskommunikationDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Brasilianske studierDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
DanskDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
DesignkulturDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Designkultur og økonomiDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Digital design - it, æstetik og interaktionDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
DramaturgiDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
EngelskDansk A, engelsk A samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog.RUC: Den humanistiske bacheloruddannelse samt specifikke adgangskrav.
Engelsk og organisationkommunikationDansk A, engelsk A samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Engelsk sprog og internationale studier (SIS)Engelsk A samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
EskimologiDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Europæisk BusinessDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog.Der er uddannelsesspecifikke adgangskrav afhængigt af det valgte sprog. Se i uddannelsesartiklen.
Europæisk etnologiDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Film og medievidenskabDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
FilosofiDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Filosofi og videnskabsteoriDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Forhistorisk arkæologiDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Fransk sprog, litteratur og kulturDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover enten fransk fortsættersprog B eller fransk begyndersprog A. 
Græsk (klassisk)Dansk A, engelsk B, græsk A* og latin A* samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. 
HebraiskDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
HistorieDansk A, engelsk B og historie A. Historie A kan erstattes af enten historie B, samfundsfag C og religion C eller af samfundsfag B i kombination med enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden skal du have yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog.RUC: Den humanistiske bacheloruddannelse samt specifikke adgangskrav.
Den humanistiske bacheloruddannelseDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelseDansk A, engelsk B og matematik B. 
IdehistorieDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Indianske sprog og kulturerDansk A, engelsk B, spansk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. Spansk A vil kunne erstatte kravet om spansk B og yderligere et fremmedsprog. 
Indien- og sydasienstudierDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
IndoeuropæiskDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Information ManagementEngelsk A samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Informationsvidenskab, it og interaktionsdesignDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Informationsvidenskab og kulturformidlingDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
InformationsvidenskabDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprogDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
International virksomhedskommunikation i engelskDansk A, engelsk A samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
International virksomhedskommunikation - engelsk, it og webDansk A, engelsk A samt enten historie B, idehistorie B samfundsfag B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
International virksomhedskommunikation i franskDansk A, engelsk B, fransk fortsættersprog B eller begyndersprog A samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B. 
International virksomhedskommunikation i spanskDansk A, engelsk B, spansk A samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B. 
International virksomhedskommunikation i tyskDansk A, engelsk B, tysk fortsættersprog B eller begyndersprog A samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B. 
International virksomhedskommunikation - sproglig og kulturel formidlingEngelsk studieretning: Dansk A, engelsk A samt enten historie B, idehistorie B samfundsfag B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog.
Tysk studieretning: Dansk A, engelsk A, tysk A samt enten historie B, idehistorie B samfundsfag B eller samtidshistorie B.
 
International virksomhedskommunikation - to fremmedsprogEngelsk studieretning: Dansk A, engelsk A samt enten historie B, idehistorie B samfundsfag B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog.
Fransk studieretning: Dansk A, engelsk B, fransk A samt enten historie B, idehistorie B samfundsfag B eller samtidshistorie B.
Spansk studieretning: Dansk A, engelsk B, spansk A samt enten historie B, idehistorie B samfundsfag B eller samtidshistorie B.
Tysk studieretning: Dansk A, engelsk B, tysk A samt enten historie B, idehistorie B samfundsfag B eller samtidshistorie B.
 
Italiensk sprog og kulturDansk A, engelsk B, italiensk A* samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. 
JapanstudierDansk A, engelsk B, japansk A* samt historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. 
Journalistik Dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog.På SDU desuden bestået optagelsesprøve 
KinastudierDansk A, engelsk B, kinesisk A* samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. 
Klassisk arkæologiGræsk A*, latin A*, dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. 
Klassiske sprogGræsk A*, latin A*, dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. 
Kommunikation og digitale medierDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et fremmedsprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Kommunikation og itDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Koreastudier (asienstudier)Dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
KunsthistorieDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
LatinGræsk A*, latin A*, dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. 
LingvistikDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
LitteraturvidenskabDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
LogopædiDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Marketing and Management CommunicationEngelsk A samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
MedievidenskabDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
MusikDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog.Desuden bestået optagelsesprøve 
MusikvidenskabDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog.Desuden bestået optagelsesprøve 
MusikterapiDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog.Desuden bestået optagelsesprøve 
Nordisk sprog og litteraturDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Nærorientalsk arkæologi (nærorientalsk)Dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
OldtidskundskabDansk A, engelsk B, græsk A* samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. 
OplevelsesteknologiEngelsk B, matematik B, samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Derudover yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
PersiskDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
PolskDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Portugisiske og brasilianske studierDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
PædagogikDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Pædagogisk audiologiDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
ReligionsvidenskabDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
RetorikDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Russisk, Øst- og sydøsteuropastudierDansk A, engelsk B, russisk A* samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. 
Spansk sprog og kulturDansk A, engelsk B, spansk A samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. 
Spansk sprog og internationale studier (SIS)Dansk A, engelsk B, spansk A samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. 
Teater- og performancestudierDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
TeologiDansk A, engelsk B samt græsk A* og latin A*. Har du ikke græsk A og latin A, kan disse erstattes af propædeutisk undervisning. 
TyrkiskDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
TyskDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden tysk fortsættersprog B eller tysk begyndersprog A. 
ØsteuropastudierDansk A, engelsk B, russisk A* samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. 
Ægyptologi (nærorientalsk)Dansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 
Æstetik og kulturDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B. Desuden yderligere et sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis der er tale om et fortsættersprog. 

* Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen.

Kreative og kunstneriske uddannelser

 
UddannelseSpecifikke adgangskrav 2016Andet adgangsgrundlag
Arkitekt - bachelorIngen specifikke adgangskrav, men optagelsesprøveUddannelse som bygningskonstruktør + optagelsesprøve
BilledkunstnerIngen specifikke adgangskrav, men optagelsesprøve 
Designer bachelorIngen specifikke adgangskrav, men optagelsesprøveMotiveret ansøgning samt hjemmopgave + optagelsesprøve
Konservator bachelorKemi B samt bestået optagelsesprøve 
Musik - bachelorIngen specifikke adgangskrav, men optagelsesprøve 
Music ManagementIngen specifikke adgangskrav, men gerne engelsk og mat. B samt optagelsesprøve 
MusikproduktionIngen specifikke adgangskrav, men optagelsesprøve 

Naturvidenskabelige uddannelser

 
UddannelseSpecifikke adgangskrav 2016Bemærk
AgrobiologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C 
Anvendt matematikDansk A, engelsk B og matematik A 
AudiologiDansk A, engelsk B og matematik B. Desuden enten fysik B eller geovidenskab A eller biologi A og fysik C 
BiokemiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C 
Biokemi og molekylær biologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B 
BiologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik CRUC: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse samt specifikke adgangskrav.
Biologi-BioteknologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C 
BiomedicinDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C 
DatalogiDansk A, engelsk B og matematik A 
ForsikringsmatematikDansk A, engelsk B og matematik A 
Fysik

Dansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik A og kemi B, fysik B og kemi A, fysik A og bioteknologi A eller kemi A og geovidenskab A

Ved SDU: dansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, kemi B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

RUC: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse samt specifikke adgangskrav
Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi)Dansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik A og kemi B, fysik B og kemi A, fysik A og bioteknologi A eller kemi A og geovidenskab A 
Fødevarer og ernæringDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi BMan kan også søge med adgangseksamen til ingeniørudd. samt opfylde de specifikke adgangskrav
Geografi Dansk A, engelsk B, matematik A 
Geografi og geoinformatikDansk A, engelsk B, matematik A 
Geologi-geoscience, GeoscienceDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B 
HusdyrvidenskabDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C 
IdrætDansk A, engelsk B og matematik B. Desuden enten fysik B eller geovidenskab A eller biologi A og fysik CAU + AAU: Dansk A, engelsk B, matematik B og fysik B. Desuden bestået optagelsesprøve.
Idræt og sundhedDansk A, engelsk B og matematik B. Desuden enten fysik B eller geovidenskab A eller biologi A og fysik C 
InformatikDansk A, engelsk B og matematik BRUC: Den naturvidenskabelige eller den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse samt specifikke adgangskrav.
InformationsteknologiDansk A, engelsk B og matematik B 
InteraktionsdesignDansk A, engelsk B og matematik B 
ItDansk A, engelsk B og matematik A 
It og sundhedDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B 
JordbrugsøkonomiDansk A, engelsk B og matematik A 
Kemi

Dansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik A og kemi B, fysik B og kemi A, fysik A og bioteknologi A eller kemi A og geovidenskab A

Ved SDU: dansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, kemi B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B

RUC: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse samt specifikke adgangskrav.
LandskabsarkitekturDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi C eller kemi B, biologi A og fysik C 
MatematikDansk A, engelsk B og matematik ARUC: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse samt specifikke adgangskrav.
Matematik-økonomiDansk A, engelsk B og matematik A 
MedialogiEngelsk B og matematik B 
MedicinalbiologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik CRUC: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse samt specifikke adgangskrav.
MedicinalkemiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik A og kemi B, fysik B og kemi A, fysik A og bioteknologi A eller kemi A og geovidenskab A 
Medicin med industriel specialiseringDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C 
MiljøbiologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik CRUC: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse samt specifikke adgangskrav.
MolekylærbiologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik CRUC: Den naturvidenskabelige bacheloruddannelse samt specifikke adgangskrav.
Molekylær biomedicinDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C 
Molekylær medicinDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C 
NanoscienceDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B 
NaturressourcerDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C 
Den naturvidenskabelige bacheloruddannelseDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C 
Den naturvidenskabelige internationale bacheloruddannelseDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C 
TekSam - miljøplanlægningDansk A, engelsk B og matematik BRUC: Den naturvidenskabelige eller den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse samt specifikke adgangskrav.
VeterinærmedicinDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C 

Samfundsvidenskabelige og økonomiske uddannelser

 
UddannelseSpecifikke adgangskrav 2016Bemærk
Almen erhvervsøkonomi, HADansk A, engelsk B og matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B 
AntropologiDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B 
Asian Studies ProgrammeEngelsk A, matematik B samt enten japansk A* eller kinesisk A*, afhængigt af det valgte sprog. Desuden historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B 
Business AdministrationEngelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, international økonomi B, samfundsfag B eller samtidshistorie B 
Business administration and service managementEngelsk A, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B 
Business, Language and Culture Engelsk A, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B. Desuden fransk eller tysk fortsættersprog B eller fransk eller tysk begyndersprog A eller spansk A, afhængigt af det valgte sprog 
Erhvervsøkonomi med sidefagDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B 
Erhvervsøkonomi og itDansk A, engelsk B, matematik A samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B 
Erhvervsøkonomi og erhvervsretDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B 
Erhvervsøkonomi og erhvervsret i skatDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B 
Erhvervsøkonomi og erhvervssprogDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B. Desuden fransk eller tysk fortsættersprog B eller fransk eller tysk begyndersprog A eller spansk A, afhængigt af det valgte sprog 
Erhvervsøkonomi og filosofiDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B 
Erhvervsøkonomi og itDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B 
Erhvervsøkonomi og matematikDansk A, engelsk B, matematik A samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B 
Erhvervsøkonomi og projektledelseDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B 
Erhvervsøkonomi og psykologiDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B 
Erhvervsøkonomi og virksomheds-kommunikationDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B 
Europæiske studierEngelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B 
International Business, BSc(IB)Engelsk A, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B 
International Business and PoliticsEngelsk A, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B 
International shipping og handelEngelsk A, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B 
Internationale udviklingsstudierDen humanistiske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige eller humanistiske-teknologiske bachelorudd. samt matematik B. 
JuraDansk A, engelsk B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B 
KognitionsvidenskabEngelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B 
Markeds- og ledelsesantropologiEngelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B 
Miljø og ressource managementDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B 
Erhvervsøkonomi - erhvervssprog, negot.Dansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B, samtidshistorie B eller international økonomi B. Desuden enten fransk fortsættersprog B, fransk begyndersprog A, tysk fortsættersprog B, tysk begyndersprog A eller spansk A, afhængigt af det valgte sprogSpansk: Krav om et gennemsnit på min. 4,5 i spansk på A-niveau. Læs mere i udd.artiklen.
Negot. i kinesiskKinesisk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie BKrav om et gennemsnit på min. 9 i kinesisk på A-niveau. Læs mere i udd.artiklen.
Offentlig innovation og digitaliseringDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B 
Offentlig politik og økonomiDansk A, engelsk B, matematik A samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B 
Organisatorisk læringDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B 
Plan, by og procesDen samfundsvidenskabelige eller humanistisk-teknologiske bacheloruddannelse samt dansk A, engelsk B og matematik B 
Politik og administrationDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie BRUC: Den samfundsvidenskabelige nologiske bacheloruddannelse samt specifikke adgangskrav.
PsykologiDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie BRUC: Den humanistiske bacheloruddannelse.
SamfundsfagDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B 
Den samfunds-videnskabelige bacheloruddannelseDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B 
Den samfunds-videnskabelige internationale bacheloruddannelseEngelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B 
SocialvidenskabDen humanistiske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige eller humanistisk-teknologiske bachelorudd. samt matematik B 
SociologiDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B 
Sociologi og kulturanalyseDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B 
StatskundskabDansk A, engelsk B, matematik B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B 
Sundhedsfremme og sundhedsstrategierDen humanistiske, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige eller humanistiske-teknologiske bachelorudd. samt matematik B 
UddannelsesvidenskabDansk A og engelsk B samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B 
VirksomhedsstudierDen samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse samt matematik B 
ØkonomiDansk A, engelsk B, matematik A samt enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B 

* Niveauet kan også opnås ved propædeutisk undervisning i tilknytning til bacheloruddannelsen.

Sundhedsvidenskabelige uddannelser

 
UddannelseSpecifikke adgangskrav 2016Bemærk
FarmaciDansk A, engelsk B, matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C 
Folkesundheds­videnskabDansk A, engelsk B og matematik A 
Klinisk biomekanik (kiropraktor)Dansk A, engelsk B, matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C 
MedicinDansk A, engelsk B, matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C 
Odontologi (tandlæge)Dansk A, engelsk B, matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A, geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C 

Teknisk videnskabelige uddannelser

 
UddannelseSpecifikke adgangskrav 2016Bemærk
Arkitektur og designDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
Bioteknologi (civilingeniør)Dansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B 
Byggeri og anlægDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
Bygge og anlægskonstruktionDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
ByggeteknologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
By-, energi- og miljøplanlægningDansk A, engelsk B, matematik A. Desuden fysik B og enten kemi C eller bioteknologi A 
BygningsdesignDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
Bæredygtig bioteknologiEngelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B 
Bæredygtigt designDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
Design og innovationDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
Digitale medier og designDansk A, engelsk B og matematik B 
Elektronik og datateknikEngelsk B, matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A 
Elektronik og it Dansk A, engelsk B, matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A 
Elektroteknologi Dansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
EnergiteknologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
Fysik og nanoteknologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden fysik A og enten kemi B eller bioteknologi A 
Fysik og teknologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B 
General EngineeringEngelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B 
Geofysik og rumteknologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden fysik A og enten kemi B eller bioteknologi A 
Globale forretningssystemerDansk A, engelsk B og matematik A 
Global virksomhedsinformatikEngelsk B og matematik B 
Den humanistisk-teknologiske bacheloruddannelseDansk A, engelsk B og matematik B 
Innovation og businessEngelsk B, matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A 
Internetteknologier og computersystemerDansk A, engelsk B, matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A 
It, kommunikations- og medieteknologiEngelsk B, matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A 
Netværksteknologi og itDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
Kemi og bioteknologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B 
Kemi og teknologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B 
Kvantitativ biologi og sygdomsmodelleringDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B 
LandinspektørvidenskabDansk A, engelsk B og matematik AMan kan også søge med adgangseksamen til ingeniørudd. samt dansk A, engelsk B og matematik A
Lærings- og oplevelsesteknologiDansk A, engelsk B, matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A 
Maskin og produktionDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
Matematik og teknologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
Matematik-teknologiDansk A, engelsk B, matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A 
Medicin og teknologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
MekatronikDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
MiljøteknologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B 
Nanoteknologi (civ.)Dansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B 
Produktion og konstruktionDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
ProduktionsudviklingEngelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
Produkt og designpsykologiDansk A, engelsk B, matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A 
Produktudvikling og innovationEngelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
RobotteknologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
RoboticsDansk A, engelsk B, matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A 
SoftwareDansk A, engelsk B og matematik A 
Software EngineeringDansk A, engelsk B, matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A 
SoftwareteknologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
SoftwareudviklingDansk A, engelsk B og matematik A 
Strategisk analyse og systemdesignDansk A, engelsk B, matematik A og enten fysik C eller geovidenskab A. Desuden samfundsfag B eller international økonomi B og virksomhedsøkonomi B 
SundhedsteknologiDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi C, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C 
Teknisk biomedicinDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B 
TeknoantropologiDansk A, engelsk B, matematik B 
Vand, bioressourcer og miljømanagementDansk A, engelsk B og matematik A. Desuden enten fysik B og kemi B, fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B 
VelfærdsteknologiDansk A, engelsk B, matematik A og enten fysik B eller geovidenskab A