Youth Guidance - pjecer
Videnscenter artikel

Vejledning på tværs af landegrænser – to nye foldere

Styrelsen for Videregående Uddannelser har netop udgivet to pjecer, som henvender sig til vejledere, der arbejder med internationale aktiviteter.

Guidance in Education, som giver et overblik over det danske vejledningssystem, herunder de mange vejledningstilbud: Ungdommens Uddannelsesvejledning, Studievalg, eVejledning, Vejledning for voksne og vejledning på uddannelsesinstitutioner.

Pjecen Euroguidance Danmark præsenterer det danske Euroguidens Center, der er en del af et netværk i 34 lande. Målet er bl.a. at synliggøre internationale muligheder i uddannelses- og erhvervsvejledningen.

Folderne kan enten downloades eller bestilles gratis på euroguidance@uds.dk.

Kilde: Styrelsen for Videregående Uddannelser, 23. oktober 2014, Publikationer