Udsatte børn og uddannelse

Udsatte børn klarer sig markant ringere end deres kammerater på deres vej gennem uddannelsessystemet.

KORA skal derfor kortlægge, hvem de udsatte børn er, og hvordan de klarer sig i grundskolen ude i de enkelte kommuner. Hensigten er at finde frem til de kommuner, der har størst succes med at hjælpe udsatte børn i grundskolen.

Tidligere undersøgelser peger på, at udsatte børn klarer sig væsentlig dårligere end deres kammerater, eksempelvis er der mange, der ikke gennemfører 9. klasse. Men det er svært præcist at pege på, hvad der skal til for at ændre det.

Kilde: KORA, 14. november 2014, Kortlægning skal styrke udsatte børns uddannelse