Satspuljemidler skal få flere ikke-uddannelsesparate unge i gang med en uddannelse

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at øremærke 28 mio. kr. over fire år til projekt Brug for alle unge.

Brug for alle unge samarbejder med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) for at få flere ikke-uddannelsesparate unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Indsatsen er rettet mod udskolingselever, men unge, der har forladt folkeskolen, kan også være omfattet af indsatsen.

Satspuljemidlerne vil bl.a. give UU mulighed for at afprøve og udvikle nye værktøjer i den fokuserede vejledningsindsats.

Kilde: UU Danmark, 30. oktober2014, Fremsynet satsning

Læs mere: Undervisningsministeriet, 29. oktober2014, Satspuljen: 103,6 millioner kroner til udsatte børn og unge