Rådet for ungdomsuddannelser har fået udpeget et formandskab

Formandskabet består af syv personer, der får til opgave at rådgive undervisningsministeren om problemstillinger på ungdomsuddannelserne.

Det nye Råd for ungdomsuddannelser skal beskæftige sig med temaer og udfordringer, som går på tværs af ungdomsuddannelsesområdet, bl.a. elevernes trivsel og udbytte af undervisningen - specielt med fokus på elevernes resultater set i forhold til social baggrund.  

Formanden for rådet er Katherine Richardson, professor og leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet. Undervisningsminister Christine Antorini peger i forbindelse med udnævnelsen af formandskabet på, at det er vigtigt at se på tværs af de enkelte uddannelsesretninger for at udvikle og fremtidssikre ungdomsuddannelserne.

Kilde: Undervisningsministeriet, 19. september 2014, Formandskabet for det nye Råd for Ungdomsuddannelser er udpeget