Praktikpladstal – september 2014

De nyeste praktikpladstal viser, at 81.500 elever i september var i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse.

Af de 81.500 elever der var i gang med et hoveforløb, havde 90 procent en aftale med en arbejdsgiver, mens 8 procent gik i skolepraktik.

Sammenlignet med september 2013 er der sket et fald på 4 procent i antallet af elever, der har læreplads hos en arbejdsgiver, mens antallet af skolepraktikpladser er steget med 5 procent.

Kilde: Undervisningsministeriet, 10. november 2014, Nye praktikpladstal