Ungdomsforskning: Unge og teknologi

Nr. 3 og 4, december 2009

Center for Ungdomsforskning (CeFU)

63 sider

Dette nummer af Ungdomsforskning har fokus på relationen mellem unge og teknologi.

Omdrejningspunktet er den generation af unge, der er opvokset med en computer, og som mestrer alle former for moderne teknologier.

Artiklerne handler om unges brug af internettets mange muligheder, af sociale platforme som fx Facebook og om unge og mobiltelefoner.

Fire artikler falder inden for temaet "Unge, teknologi og uddannelse":

Digitale indfødte - Hvis teknologien er i blodet, hvad så med skolen?

IKT i undervisningen på HHX. Pointer, dilemmaer og udfordringer

Hvor er studievalgvejlederen? Unges valg af naturvidenskabelige, tekniske og matematiske uddannelser

IT - på én gang helt uundværligt og helt overset

Der er tre artikler inden for temaet "Unges brug af virtuelle netværk":

Facebook: En teknologi for de tjekkede

Mellem tilstedeværelse og fravær - om unges brug af mobiltelefonen

"Forstå Internettet er fremtiden!"

Læs hele tidsskriftet Ungdomsforskning: Unge og teknologi