Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne - Status og erfaringer

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

København, 2011

39 sider

Hæftet er udarbejdet på baggrund af en undersøgelse om erhvervsuddannelsernes tilbud til stærke elever.

I hæftet præsenteres, hvad der kendetegner denne elevgruppe på erhvervsuddannelserne, og hvilke tilbud der er til dem.

Det indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt uddannelsesledere på erhvervsskolerne.

Endvidere er der eksempler, gode råd og erfaringer fra skoler, som har udbudt forskellige tilbud.

Hæftet henvender sig til dem, der arbejder med at igangsætte og udvikle tilbud til stærke elever, fx afdelingsledere og uddannelsesledere.

Læs hele hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne - Status og erfaringer