Studiekompetence - Pejlemærker efter 2. gennemløb af gymnasiereformen

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

København, 2011

75 sider

Evalueringen belyser studiekompetencer hos studenter, der har gået i gymnasiet efter gymnasiereformen, og som er begyndt på en videregående uddannelse.

Den undersøger, om reformen indfrier målet om at styrke studenternes studiekompetence.

Resultaterne viser, at det er for tidligt at vurdere reformens betydning for studiekompetence, når det handler om at gennemføre en uddannelse.

91 procent af studiestarterne føler sig studiekompetente i forhold til den videregående uddannelse, de er begyndt på. Mens studievejledere og -ledere opfatter deres kompetencer mere blandet.

Ifølge studievejledere og -ledere er studiestarternes faglige viden ringere end tidligere. De anser dog ikke den faglige viden som særlig relevant for at begynde på en uddannelse. Kompetencer i at tilegne sig viden og sætte den i spil er mere relevante.

Læs hele rapporten Studiekompetence.