Projektsamfundet

Anders Fogh Jensen

Aarhus Universitetsforlag, Aarhus

København, 2009

392 sider

Bogen er en samtidsdiagnose af, hvordan vi organiserer vores liv, aktiviteter og relationer i projektsamfundet

Alle mennesker har projekter, og det har de altid haft. Det særlige ved vores tid er, at det projektnære er trængt ind i samfundets grundlæggende måder at styre på og præger alle livets områder.

Vores liv er præget af ad hoc-løsninger, udsættelser, aflysninger, midlertidighed, uvidenhed, utryghed, uophørlig begejstring og fravær af klare forventninger. Det kan for den enkelte virke ustabilt, tilfældigt og ulogisk, men bogen viser, at projektsamfundet har sin egen logik.

Forfatteren er i sin analyse inspireret af både den franske filosof og idéhistoriker Michel Foucault og sociologen Pierre Bourdieu.

Læs omtale af bogen hos Aarhus Universitetsforlag

Projektsamfundet er en teoritung bog, mens efterfølgeren Projektmennesket er kort og letlæselig med de vigtigste pointer.

Om forfatteren:

Anders Fogh Jensen er filosof, ph.d. fra Københavns Universitet og ansat ved DISPUK. Han har skrevet bøgerne: Metaforens magt (2001), Mellem ting, Foucaults filosofi (2005), Magtens kartografi, Foucault og Bourdieu (2006), Projektsamfundet (2009) og Projektmennesket (2009).