Projekt Unge med psykiske lidelser og uddannelse - Anbefalinger til hvordan vi får flere unge med psykiske lidelser til at gennemføre en uddannelse

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune

Aalborg Kommune

Aalborg, 2011

41 sider

Rapporten formidler resultaterne af en undersøgelse af, hvordan Aalborg Kommune kan få flere unge med psykiske lidelser til at gennemføre en uddannelse.

I rapporten er der en række anbefalinger til, hvordan man kan forbedre støtten til disse unge.

Anbefalingerne handler blandt andet om inddragelse af den unge, og at små succeser og en styrkelse af den unges netværk baner vejen for gennemførelse af uddannelse.

Endvidere er overlevering vigtig, at der skabes et samarbejde mellem UU-vejlederne og jobcenterrådgiverne og at uddannelsesstederne inddrages i arbejdet.

Endelig er der behov for at klæde praktikstederne på med vejledning og mentorer.

Læs hele Projekt Unge med psykiske lidelser og uddannelse.