Nyuddannede humanister finder alternative jobmuligheder

DEA, april 2012

Det er sværere for nyuddannede humanister at finde et job, der matcher deres uddannelse, end det er for dimittender fra de samfundsvidenskabelige og tekniske/naturvidenskabelige uddannelser. Samtidig er de mere følsomme overfor konjunkturudsving. Det viser en ny, stor registerbaseret undersøgelse foretaget af tænketanken DEA.

Tallene viser også, at arbejdsløsheden blandt humanister ikke er så stor, som mange tror. Allerede et år efter endt uddannelse havde 80 procent af de humanister, der dimitterede fra 2001 til 2008, et job, som krævede en akademisk uddannelse, eller et mere utraditionelt job, hvor de blev økonomisk belønnet for deres akademiske kompetencer.

Humanisterne er omstillingsparate og søger gerne job udenfor deres traditionelle akademiske felt, hvilket bidrager til at øge samfundets værdiskabelse.

Læs undersøgelsen: Humanisterne på vej mod nye arbejdsmarkeder, DEA, april 2012-04-03