Nordic students abroad - Student mobility patterns, student support systems and labour market outcomes

Miia Saarikallio-Torp og Jannecke Wiers-Jenssen

Studies in social security and health 110

Helsinki, 2010

154 sider

Rapporten formidler resultaterne af en undersøgelse af de nordiske studerendes mobilitet.

Undersøgelsen har fokus på, hvilke typer af studerende der rejser udenlands, og hvilke fordele det giver dem i deres karriere.

Resultaterne viser blandt andet, at studerende, der rejser ud, opnår en højere løn, oftere er ansat i den private sektor og meget hyppigere arbejder i udlandet end studerende, der bliver hjemme. Men at det for de mobile studerende kan tage længere tid at få det første job.

Endvidere har de mobile studerende oftere en familiebaggrund, hvor de har været udsat for international påvirkning, sammenlignet med studerende som ikke rejser ud.

Læs hele rapporten Nordic students abroad.