Konkurrencestaten

Ove K. Pedersen

Hans Reitzels Forlag

København, 2011

334 sider

Bogen handler om globaliseringens politisk-økonomiske historie.

Omdrejningspunktet er en bestemt forståelse af moderne stater, som er ideen om nationernes konkurrence, hvor alle lande indgår i en kamp om kompetencer, viden og udvikling.

Denne kamp sætter dagsordenen for samfundet og herunder også for uddannelsespolitikken, hvor målet om at klare sig i den internationale konkurrence er blevet dominerende.

Kapitlet om skolen drejer sig om værdier og konkurrencestatens menneskesyn, og hvordan konkurrencestaten indebærer forandringer i den politiske kultur og de værdier, dansk fællesskab bygger på.

Læs omtale af bogen hos Hans Reitzels Forlag.