Køn på arbejde - en kvalitativ undersøgelse af mandlige sygeplejerskers og kvindelige politibetjentes arbejdsliv

Lotte Bloksgaard og Stine Brock Faber

Aalborg Universitetsforlag

Aalborg, 2004

125 sider

De få mænd, der vælger sygeplejen, og de få kvinder, der søger ind i politiet, bliver i høj grad kønsmæssige minoriteter inden for deres fag. Ud over at skulle begå sig i fag, som domineres af det modsatte køn, skal mandlige sygeplejersker og kvindelige politibetjente også håndtere, at de i vid udstrækning bryder med de samfundsmæssige billeder af, hvad der er henholdsvis 'mandearbejde' og 'kvindearbejde'.