Jeg har brug for et break! - Perspektiver på sammenhængen mellem gymnasie- og fritidsliv

Kirsten Grube og Søren Østergaard

Ungdomsanalyse.nu

København 2010

179 sider

Bogen er baseret på en undersøgelse af gymnasieelevers fritidsliv og sammenhængen mellem skole- og fritidsliv.

Undersøgelsen belyser det, der sker efter skoletid i modsætning til eksisterende forskning på området, hvor fokus primært har været på livet inden for gymnasiemurene.

Omdrejningspunktet er historierne om elevernes fritid, de unges forskellige livsarenaer, og hvordan de er i samspil med hinanden.

Bogen kommer ind på de strategier, den enkelte unge bruger for at skabe sammenhæng mellem nuet, det der sker i morgen og på længere sigt fx i forhold til uddannelsesvalg.

Læs omtale af bogen hos Ungdomsanalyse.nu