Hash som pædagogisk problem i ungdomsuddannelserne

Landsdækkende undersøgelse af hash som et pædagogisk problem på ungdomsuddannelserne

Erhvervsskolernes Forlag

Birgitte Simonsen

Hash som pædagogisk problem i ungdomsuddannelserne

April 2014

42 sider

Undersøgelsens formål har primært været at opnå mere viden om og forståelse for de unges brug af hash. Det er hensigten, at denne viden kan skabe basis for udvikling af forholdsregler og fremgangsmåder, der kan hjælpe lærere, vejledere og ledere i deres tilgang til unge og hash.

Rapporten er resultatet af et landsdækkende forskningsprojekt, som foreningen Forum 100% har stået for i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner. Undersøgelsen er gennemført i 2013, hvor der blev der blev gennemført grundige interviews med ledere, lærere, vejledere, coaches og elever 17 ungdomsuddannelser.

Rapport: Hash som pædagogisk problem i ungdomsuddannelserne