Handicap og beskæftigelse

Brian Larsen og Jan Høgelund

SFI

København, 2009

98 sider

Rapporten kortlægger beskæftigelsesudviklingen for personer med et handicap eller længerevarende helbredsproblem og undersøger, om kendskabet til forskellige beskæftigelsesrettede ordninger er blevet større, og om holdningen til at arbejde sammen med personer med handicap har ændret sig.

Læs hele rapporten Handicap og beskæftigelse