Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med it i Danmark

Anders Rosdahl m.fl.

Det Nationale Forskningscenter For Velfærd (SFI)

København 2013

409 sider

Rapporten gennemgår de danske resultater af OECD's PIAAC-undersøgelse. PIAAC er en omfattende undersøgelse af voksnes kompetencer, iværksat af OECD og med deltagelse af 24 lande.

Rapporten beskriver de 16- til 65-åriges færdigheder og brug af disse på arbejdet og i fritiden. Den belyser, hvilke grupper i befolkningen der har gode og mindre gode færdigheder, samt hvordan færdigheder hænger sammen med deltagelse i uddannelsesaktiviteter, beskæftigelse, løn, deltagelse i frivilligt arbejde - og meget andet.

Foruden hovedrapporten om PIAAC-undersøgelsen udgiver SFI en sammenfatningsrapport og en kort og klart-pjece om undersøgelsens resultater. Både rapport, sammenfatning og pjece findes online: Færdigheder i læsning, regning og problemløsning med it i Danmark