Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

København, 2010

165 sider

Evalueringen beskriver heltidsundervisningen og dens elever og analyserer om, og hvordan heltidsundervisningen motiverer eleverne til at gennemføre folkeskolen og fortsætte i uddannelsessystemet.

Ungdomsskolens heltidsundervisning er et undervisningstilbud til folkeskolens ældste elever, som ikke trives i skolen.

Resultaterne viser blandt andet, at udsatte piger kan have det sværere end drengene, når det handler om at komme i gang med en ungdomsuddannelse og få et job. Værkstedsfagene i heltidsundervisningen tilgodeser ikke i høj nok grad pigerne.

Hvis man målretter værkstedsfag specielt mod piger fx i form af smykke- og designværksteder, kan det øge pigernes engagement og aktivitetsniveau.

Læs hele rapporten Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning