Evaluering af kompetencebeviser

Evaluering af produktionsskolernes erfaringer med udstedelse af kompetencebeviser. Rapporten er udarbejdet af Rambøll for Undervisningsministeriet

Rambøll

Januar 2014

64 sider

Siden 1. august 2012 har unge, der har gennemført og afsluttet et produktionsskoleforløb, haft krav på at få et udstedt et kompetencebevis. Kompetencebeviset dokumenterer skoleforløbets varighed, indhold og de faglige kompetencer, som eleven har opnået under produktionsskoleforløbet.

Ifølge evalueringsrapporten er både lærere og elever overvejende glade for kompetencebeviserne, som de forventer at kunne bruge, når de skal søge job, uddannelse eller læreplads.

Rapporten konkluderer dog også, at det kan være svært at få udstedt beviser til unge, som afbryder deres forløb pludseligt og uplanlagt.

Rapport: Evaluering af kompetencebeviser