Er nogle drenge og piger mere rigtige end andre?

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

København 2010

4 sider

Den lille forskel er en kliche. Den lever i bedste velgående, er både forskere, lærere og pædagoger enige om.

Blik for køn viser, at der er delte meninger om betydningen og arbejdet i praksis med den lille forskel.

Overordnet er der en skillelinje mellem de forskere, der har en biologiserende tilgang og sociokulturel tilgang.

De første ser køn som noget helt grundlæggende og afgørende for de adfærdsmønstre og interesser, børn udvikler.

Mens de andre anskuer kønsforskellene som primært et resultat af en bestemt opdragelsesmæssig og pædagogisk praksis.

Artiklen ridser pointerne op fra undersøgelsen og giver en oversigt over den vigtigste forskning og redskaber til at arbejde med køn.

Læs hele artiklen Er nogle drenge og piger mere rigtige end andre?

Artiklen er skrevet på baggrund af EVA's litteraturstudie Blik for køn.