Det frie valg eller det frie fald?

Det frie valg eller det frie fald?

Louise Bjerregaard, Jonas Holst-Jensen og Niels Lykke Jensen

Akademikernes Centralorganisation (AC) - København 2009

156 sider

Rapporten er en undersøgelse af overgangen fra et universitetsstudium til arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen fokuserer på de studerendes forberedelser til arbejdslivet, universitetets bidrag til at give de studerende blik for studiets anvendelsesmuligheder og om systemet fordrer en hurtig overgang til beskæftigelse efter endt studium.

Rapporten konkluderer blandt andet, at beskæftigelsesmulighederne øges ved at have studierelevant arbejde, og at tidlig jobsøgning mindsker ledighedsrisikoen.

Endvidere konkluderer den, at kulturen på uddannelsesstederne præger de studerendes arbejdsmarkedsstrategi eller mangel på samme.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt godt 3000 næsten-kandidater og dimittender samt 28 kvalitative interviews.

Læs hele rapporten Det frie valg eller det frie fald?