Den svære ungdom - 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel

Niels Ulrik Sørensen, Noemi Katznelson, Jens Christian Nielsen og Maria Duclos Lindstrøm

Hans Reitzels Forlag

København 2010

200 sider

Denne bog har fokus på mistrivsel hos de unge, som har svært ved at mestre krav og udfordringer.

For voksne kan det være vanskeligt at finde ud af, hvorfor de unge har det dårligt, og hvordan man kan få de unge til at tale om det, så de kan få hjælp og støtte.

Bogen præsenterer interview med ti eksperter, der giver deres bud på, hvad mistrivsel er, hvordan det opdages, og hvad årsagerne er til det.

Eksperterne kommer ind på blandt andet ensomhed, angst, selvmord, selvskadende adfærd og ludomani.

Læs omtale af bogen hos Hans Reitzels Forlag.