Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter gymnasiereformen

Effekter af gymnasiereformen

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

2012

71 sider

Rapporten fokuserer på sammenhængen mellem studenternes sociale baggrund og deres gymnasiekarakterer, og den fastslår bl.a. karakterforskellene mellem elever fra forskellige socialgrupper er blevet større efter gymnasiereformen fra 2005. Undersøgelsen bekræfter desuden, at det især er elever fra uddannelsesvante hjem, der profiterer af gymnasiereformen.

Rapport: Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter gymnasiereformen