15-åriges hverdagsliv og udfordringer. Rapport fra femte dataindsamling af forløbsundersøgelsen af børn født i 1995

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI)

København, 2012

348 sider

SFI har fulgt 6000 børn, siden de blev født i 1995. Denne rapport, som er en antologi med en række kapitler, der kan læses selvstændigt, rapporterer fra den 5. dataindsamling fra foråret 2011. På det tidspunkt var børnene blevet 15 år, og de fleste havde besluttet, hvad der skulle ske efter 9. klasse.

Rapporten findes online: 15-åriges hverdagsliv og udfordringer