Veje til ungdomsuddannelse 1 - Statistiske analyser af folkeskolens betydning for unges påbegyndelse og gennemførelse af en ungdomsuddannelse

Vibeke Myrup Jensen og Lisbeth Palmhøj Nielsen

Det Nationale Center for Velfærd (SFI)

København, 2010

216 sider

Undersøgelsen indkredser skolernes bidrag til elevernes påbegyndelse/gennemførsel af en ungdomsuddannelse. Skolerne er målt i forhold til at få elever videre i uddannelse.

Resultaterne viser blandt andet, at de bedste skoler får ca. 20 procent flere elever i gang med en ungdomsuddannelse i forhold til forventet.

Endvidere er der en overvægt af de bedste skoler i yder- og landkommuner. Mens de mindre gode skoler findes i mellemstore kommuner uden for hovedstadsområdet.

Endelig viser det sig, at det ikke har betydning, om eleven forlader skolen fra 9. eller 10. klassetrin. Derimod er det godt, hvis en elev går direkte i gang og ikke holder pause fra uddannelsessystemet, når det handler om at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

Læs hele rapporten Veje til ungdomsuddannelse 1.