Ungdom på erhvervsuddannelserne - Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Rikke Brown, Arnt Louw Vestergaard og Noemi Katznelson

Erhvervsskolernes Forlag

Odense, 2011

83 sider

Rapporten formidler resultaterne af en undersøgelse om de unge på erhvervsuddannelserne.

I undersøgelsen er der fokus på, hvordan de unge oplever det at vælge en erhvervsuddannelse, hvilke forventninger de har til uddannelsen, når de starter. Og hvordan de oplever mødet med lærerne og det sociale og faglige læringsmiljø på uddannelserne.

Undersøgelsens resultater og anbefalinger bliver opsummeret under fire overskrifter: Valget af en erhvervsuddannelse, Elevprofiler, Læring og ansvar i den praktiske undervisning og Fællesskaber og forskelligheder blandt eleverne.

Undersøgelsen er lavet af Center for Ungdomsforskning (CeFu) i samarbejde med Danske Erhvervsskoler. Rapporten er den første af to rapporter, og der vil senere udkomme endnu rapport.

Læs hele rapporten Ungdom på erhvervsuddannelserne - Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber.