Undersøgelse af uddannelses- og kompetencebehov blandt cleantechvirksomheder - Fokus på match mellem efterspørgsel og udbud af uddannelser og kompetencer

Brøndum og Fliess

Klima- og Energiministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

København, 2011

81 sider

Rapporten præsenterer cleantechvirksomhedernes fremtidige behov for uddannelser og kompetencer.

En cleantechvirksomhed arbejder med ren teknologi fx vedvarende energi, udnyttelse af naturressourcer eller forurening.

Undersøgelsen viser blandt andet, at virksomhederne efterspørger højtuddannet arbejdskraft de kommende år især ingeniører og naturvidenskabelige kandidater.

Fokus er på kandidatniveau eller ph.d.-baggrund. Civilingeniørerne er den uddannelsesretning, som cleantechvirksomhederne forventer at rekruttere flere medarbejdere inden for.

Efterspurgte kompetencer er alt fra fx bioteknologi, it-modellering, termodynamik til projektledelse. I rapporten er der et overblik de mest efterspurgte kompetencer fordelt på teknologiområderne: biomasse, vindenergi, smart grid og smart buildings.

Læs hele rapporten Undersøgelse af uddannelses- og kompetencebehov blandt cleantechvirksomheder.