Studenter i erhvervsuddannelserne

En undersøgelse af gymnasiale dimittenders valg og veje gennem uddannelsessystemet

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

2013

84 sider

Ungdomsuddannelserne i Danmark er opdelt i to hovedkategorier: erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser. Målet med de gymnasiale uddannelser er at forberede de unge til at tage en videregående uddannelse, mens erhvervsuddannelsernes sigte er at give de unge erhvervskompetence og forberede dem til arbejdsmarkedet.

Samtidig er det mere og mere almindeligt at de unge går gymnasievejen. I perioden 2001 - 2009 steg andelen af unge, der gik fra folkeskolen og til en gymnasial uddannelse fra 59 % til 74 %. Andelen af unge der gik direkte fra folkeskolen og videre på en erhvervsuddannelse faldt tilsvarende fra 32 % til 19 %.

Rapporten belyser en række forhold, der har betydning for at en relativ stor gruppe ungd vælger først at tage en gymasiel uddannelse, som de efterfølgende vælger at supplere med en erhvervsuddannelse. Hvad kendetegner denne gruppe i forhold til de studenter, der fortsætter på en videregående uddannelse eller slet ikke uddanner sig?

Rapport: Studenter i erhvervsuddannelserne