Læringsmiljø på hhx - Resultater fra et forskningsprojekt om handelsgymnasiet

Arnt Louw Vestergaard, Rikke Brown og Birgitte Simonsen

Erhvervsskolernes Forlag

Odense, 2010

100 sider

Rapporten formidler resultaterne af forskningsprojektet Læringsmiljø på hhx - kvaliteter og udfordringer.

Projektet har fokus på styrker, udfordringer og dilemmaer, handelsgymnasiet står over for.

Forfatterne konkluderer blandt andet, at eleverne er tilfredse med deres valg af hhx, og at de oplever de mange nye fag som et frisk pust. Uddannelsen imødekommer også elevernes store interesse for iværksætteri.

Endvidere fremhæver eleverne anvendeligheden af fagene og koblingen til virkeligheden som særlig positivt. Dette er især vigtigt, når det handler om at tiltrække elever med gymnasiefremmed baggrund.

Endelig har handelsgymnasiet en udfordring, når det drejer sig om at få flere unge til at tage en videregående uddannelse efter hhx.

Læs hele rapporten Læringsmiljø på hhx.