Handelsgymnasiet - hhx. Kvaliteter og udfordringer

Arnt Louw Vestergaard, Rikke Brown og Birgitte Simonsen

Erhvervsskolernes Forlag

Odense, 2010

51 sider

Folderen har fokus på udvalgte temaer fra en undersøgelse af kvalitet og udfordringer på hhx.

Under temaet "Hhx og eleverne" bliver valg og søgemønstre beskrevet. Her nævner eleverne det anvendelsesorienterede aspekt som noget særlig positivt ved hhx.

Efterfølgende bliver undersøgelsens resultater om "Læringsmiljøet på hhx" præsenteret. Her er konklusionen, at det sociale fungerer godt, men at der er plads til forbedringer.

Endelig er der fokus på "Hhx og fremtiden" i forhold til elevernes tanker om videreuddannelser og job.

Projektet er baseret på en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt elever på hhx, interview med elever, lærere og ledere på tre handelsgymnasier og observation af undervisning.

Læs hele folderen Handelsgymnasiet - hhx. Kvaliteter og udfordringer.