Effektanalyse - erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Rambøll har for Kommunernes Landsforening (KL) og Ministeriet for Børn og Undervisning gennemført en effektanalyse af erhvervsgrunduddannelsen.

Rambøll

2012

30 sider

60 procent af de unge på erhvervsgrunduddannelserne kommer videre i beskæftigelse eller anden uddannelse. Egu er en toårig ungdomsuddannelse, der primært består af praktik. Den udbydes af kommunerne og tilrettelægges individuelt i forhold til den unges og praktikvirksomhedens behov.

Netop det skræddersyede forløb fremhæves i analysen som en væsentlig årsag til, at de unge opnår erhvervskompetence i løbet af uddannelsen. Eleverne på egu-uddannelsen har mange sammensatte problemer og har derfor stort behov for en uddannelse, der matcher den enkeltes behov.

Rapport: Effektanalyse - erhvervsgrunduddannelsen