AMU som springbræt til fortsat uddannelse

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

2012

89 sider

AMU er den del af uddannelsessystemet, som de kortuddannede gør mest brug af, efter at de har forladt grundskolen. Derfor er det væsentligt at afdække hvad netop AMU-udbyderne gør for at fremme kortuddannedes uddannelse, og det er netop rapportens mål. Problemstillingen er kompleks, men rapporten viser, at AMU-udbydere kan gøre en forskel.

Undersøgelsen består af to dele: en registerbaseret effektundersøgelse og en interviewundersøgelse, der omfatter fem udbydere af AMU, der er udvalgt på baggrund af registerundersøgelsen. Interviewundersøgelsen har identificeret de vigtigste tiltag, som de udvalgte AMU-udbydere og EVA vurderer, kan have positiv betydning for, om kortuddannede fortsætter med uddannelse.

Læs hele rapporten: AMU som springbræt til fortsat uddannelse