UU-centrenes vejledning - Brugerundersøgelse

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har i april 2015 gennemført brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, august 2015.

Brugerundersøgelsens formål er dels at måle elevernes udbytte af og tilfredshed med den modtagne vejledning og dels at give de enkelte UU-centre mulighed for at udvikle kvaliteten af den  vejledning, de leverer.

Én af undersøgelsens konklusioner er, at i forhold til 2014 følte færre elever sig hjulpet af de samlede vejledningsaktiviteter til at finde ud af, hvad de skal efter skoleårets afslutning.

Tilsvarende brugerundersøgelser er blevet gennemført siden 2009.

Læs resultaterne af undersøgelsen her: UU-brugerundersøgelse 2015