Store forskelle på vurderinger af VEU-centrene

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har foretaget en evaluering af landets 13 VEU-centre, der siden 2010 har ydet uvildig rådgivning om voksen- og efteruddannelse. Rapporten er udgivet i 2014.

Danmarks Evalueringsinstitut

VEU-centrene og det regionale samspil

Januar 2014

6 sider

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har foretaget en evaluering af landets 13 VEU-centre. VEU-centrene blev etableret i starten af 2010 for at yde uvildig rådgivning om voksen- og efteruddannelse. Ifølge rapporten er der store geografiske forskelle på VEU-centrenes rolle i forhold til eksempelvis øget udddannelsesaktivitet inden for voksen- og efteruddannelse.

Evalueringsrapporten ser bl.a. på, hvilke vilkår og rammer VEU-centrene er underlagt. Desuden beskrives forskellige aktørers oplevelse og vurdering af VEU-centrenes bidrag til at fremme den regionale erhvervs- og beskæftigelsesudvikling.

Rapport: VEU-centrene og det regionale samspil