Multikulturel vejledning

Karin Jakobsen og Per S. Søndergaard

Undervisningsministeriet

København, 2002

Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie, nr. 2 - 2002

68 sider

Hæftet indeholder inspiration, råd og forslag til uddannelses og erhvervsvejledere, som møder de unge flerkulturelle i deres dagligdag som vejledere.

Læs hele hæftet Multikulturel vejledning.