Blåt spørgsmålstegn på sort tavle
Videnscenter artikel

Center for Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning (CeFU) forsker især under hovedoverskrifterne "Unge og arbejde" samt "Unge og uddannelse" og herunder også vejledning.

CeFUs forskning på uddannelsesområdet koncentrerer sig om spørgsmål om rekruttering, fastholdelse og frafald, uddannelsesvejledning og læringsstrategier, mens forskningen på arbejdsmarkedsområdet fokuserer på unges motivationer og incitamenter i relation til erhvervsvalg og integration på arbejdsmarkedet.

CeFU blev oprettet i 2000 på initiativ af Dansk Ungdoms Fællesråd. Forud for dannelsen blev etableret en forening bag centeret – Foreningen Center for Ungdomsforskning – med repræsentanter fra erhvervslivet, interesseorganisationer og offentlige institutioner. Centret er en del af Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet, Campus København.

 

Læs mere

Center for Ungdomsforskning