Mand der taler og gestikulerer
Videnscenter artikel

Vejledning ved a-kasser

Vejledning af ledige medlemmer af a-kasser med henblik på at sikre hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Kort om ordningen

Vejledning af ledige medlemmer af a-kasser med henblik på at sikre hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Mål og indhold

A-kassen har pligt til informere og vejlede om de rettigheder, pligter og muligheder, som et ledigt medlem har efter arbejdsløshedsforsikringsloven og arbejdsmarkedslovgivningen.

Lovgivningen indeholder en række bestemmelser om, hvordan a-kassen skal informere ledige medlemmer - herunder rådighedsforpligtigelsen, som bl.a. omfatter tilmelding til jobcenter, udarbejdelse af cv, at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, at være aktivt jobsøgende m.v.

A-kassen har desuden pligt til at give individuel og personlig vejledning, når et medlem enten selv beder a-kassen om det, eller når a-kassen konstaterer, at medlemmet har et særligt behov for vejledning.

Ansvar for vejledningen

Vejledning af ledige varetages af ansatte i statsanerkendte a-kasser. Godkendelsen af den enkelte a-kasse foretages af beskæftigelsesministeren ud fra kriterier fastlagt i bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Hvor finder vejledningen sted

Den enkelte a-kasse.

Målgrupper

Medlemmer af arbejdsløshedskasser, primært ledige.

Uddannelseskrav

Der er ingen formelle krav til uddannelsesmæssig baggrund for at være ansat som vejleder/sagsbehandler i en a-kasse.

Love og regler

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede m.v.