Mand der taler og gestikulerer
Videnscenter artikel

Vejledning ved frie grundskoler

Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv til elever i frie grundskoler.

Kort om ordningen

Vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv til elever i frie grundskoler.

Vejledningens mål og indhold

Vejledningen skal omfatte vejledning om valg af ungdomsuddannelser, vejledningsaktiviteter og andre valgforberedende tilbud i overgangen fra grundskolen og 10. klasse til ungdomsuddannelserne, herunder brobygningsforløb, og skal gives i overensstemmelse med vejledningsloven.

Skolen kan tilbyde sine elever vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Vejledning af elever fra og med 7. klasse eller tilsvarende tilbydes efter lov om kommunal indsats for unge under 25 år.

Ansvar for vejledningen

Kommunalbestyrelsen skal, hvis en friskole eller privat grundskole inden for kommunen anmoder om det, sørge for, at der gives vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv til skolens elever fra og med 7. klasse eller tilsvarende. 

Hvor finder vejledningen sted

På den enkelte skole.

Målgrupper

Elever på frie grundskoler fra og med 7. klassetrin.

Tilknyttede vejledere

Vejledere ved Den Kommunale Ungeindsats (KUI).

Uddannelseskrav

Vejledningen i KUI skal gives på et kvalifikationsniveau svarende til uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen.

Love og regler

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (friskoleloven)

Bekendtgørelse af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv (vejledningsloven)