Mand der taler og gestikulerer
Videnscenter artikel

Vejledning ved daghøjskoler

Daghøjskolerne er mere eller mindre bygget op om vejledning, der indgår som en integeret del af skolens undervisning og læringsaktiviteter.

Kort om ordningen

Uddannelses- og erhvervsvejledning af kursister ved daghøjskoler.

Vejledningens mål og indhold

En del af idéen med daghøjskolerne er at styrke deltagernes muligheder i forhold til uddannelse og arbejde. Derfor tilbydes der vejledning på alle daghøjskoler. Vejledningen tilrettelægges individuelt på den enkelte skole. Der er normalt tale om både undervisningsbaseret vejledning og individuel vejledning.

Ansvar for vejledningen

Den enkelte daghøjskole.

Hvor foregår vejledningen?

På de enkelte daghøjskoler. Se oversigt over daghøjskoler.

Målgrupper

Daghøjskolens kursister. Skolernes målgruppe er i princippet alle voksne. Gennemsnitsalderen blandt daghøjskolens deltagere er 30-35 år, men der er deltagere i alle aldre, fra 18 til over 60 år.

Tilknyttede vejledere

Daghøjskolernes lærere fungerer som vejledere.

Uddannelseskrav

Der findes ingen formelle krav om vejlederuddannelse, men næsten alle daghøjskoler har ansat medarbejdere med vejlederuddannelse.

Love og regler

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Læs mere

Daghøjskoleforeningens hjemmeside, daghojskoler.dk