Mand der taler og gestikulerer
Videnscenter artikel

Vejledning af stampersonel i forsvaret

Vejledning af stampersonel i forsvaret under Civiluddannelsesordningen.

Kort om ordningen

Civiluddannelsesordningen har til formål at give stampersonel ansat til korttidstjeneste (K35) mulighed for at uddanne sig, så overgangen til civilt erhverv lettes, og mulighederne for fortsat tjeneste i forsvaret forbedres.

Vejledningens mål og indhold

Job- og uddannelsesrådgiverens opgaver er bl.a. at:

  • orientere om civiluddannelse
  • hjælpe med at vælge og planlægge
  • hjælpe med at reservere plads og øvrigt papirarbejde.

Ansvarlig myndighed

Civiluddannelsesordningen er en del af overenskomsten mellem Forsvarsministeriet og Centralforeningen af Stampersonel (CS) henholdsvis Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF).

Hvor foregår vejledningen?

De enkelte tjenestesteder rundt om i hele landet.

Målgrupper

orsvarets stampersonel ansat på korttidskontrakt (K35 med civiluddannelsesret).

Tilknyttede vejledere

Forsvarets job- og uddannelsesrådgivere (JURDG).

Antal vejledere

Der findes på landsplan ca. 25 job- og uddannelsesrådgivere.

Læs mere

medarbejder.forsvaret.dk/karriere og kompetence